Nota Bene Podcast

Nota Bene Podcast #2.1 - Asmara Kalter & Helma Sengers

November 10, 2021 Jessenia Cruz, Luna Brom, Amina Sehovic, Liza Bex & Megan van Strien Season 2 Episode 1
Nota Bene Podcast
Nota Bene Podcast #2.1 - Asmara Kalter & Helma Sengers
Show Notes

Voor deze eerste aflevering van Seizoen 2 (of, dit collegejaar) zijn we met de Nota Bene in gesprek gegaan met twee advocaten van Advocatenkantoor act FORT: Helma Sengers en Asmara Kalter. Met hun kennis over het huurrecht vertellen zij over een primeur bij act Fort Advocaten waarbij collega advocaat Jodit de Bruin het principe ´ne bis in idem´ (wat zoveel betekent als ´niet twee keer voor hetzelfde´) wist toe te passen in een civiele (huur)zaak. 

Hoewel oorspronkelijk een beginsel uit het Strafrecht, laten Helma en Asmara zien wat de meerwaarde van de toepassing van het beginsel is in civiele zaken en wat de gevolgen van deze deze primeur zullen zijn voor toekomstige civiele zaken.